Πως θα Ξεκινήσετε

Αρχικά, θεωρούμε αναγκαίο να τονίσουμε ότι, πριν ξεκινήσει η εγκατάσταση, είναι καλό να απευθυνθούμε σε ειδικούς για να μην υποπέσουμε σε σοβαρά λάθη που θα προκαλέσουν την αποτυχία της καλλιέργειας.

 

Τα δενδρύλλια μας παρέχονται απευθείας από το ιταλικό φυτώριο Raggi κατά αποκλειστικότητα με πιστοποιητικά, εξασφαλίζοντας υπό την καθοδήγηση μας την επιτυχία στον καλλιεργητή. Η απόδοση της καλλιέργειας ξεκινά μετά το πέμπτο έτος ανάπτυξης των φυτών και φτάνει σε πλήρη παραγωγή στα 10-12 χρόνια.

 

Βήμα 1: Δειγματοληψία

kolona xomatos1) Εφόσον το χωράφι είναι ομοιογενές, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διανοίξουν σε αγρό μέχρι 4 στρεμμάτων, 3 έως 5 αντιπροσωπευτικούς λάκκους από τους οποίους θα πάρουν δείγματα χώματος.  Από κάθε λάκκο και αφού πρώτα απομακρυνθεί η οργανική ουσία στην επιφάνεια του εδάφους, λαμβάνεται μία κολόνα χώματος από βάθος 0-40 εκ. από 1 κιλό χώμα περίπου.

Το έδαφος αποτελείται από τρεις βασικούς ορίζοντες που ονομάζονται Α (Α), Β (Β) και Γ (C)

Ο ορίζοντας Α αρχίζει από την επιφάνεια του εδάφους, είναι πλούσιος σε οργανικά υλικά και αποτελεί τη ζώνη από την οποία μεταφέρονται σε χαμηλότερες θέσεις τα περισσότερα υλικά γι’ αυτό και ονομάζεται αποπλυμένος.

Ο ορίζοντας Β δέχεται υλικά που μεταφέρονται από τον ορίζοντα Α, γι’ αυτό και ονομάζεται εμπλουτισμένος.

Ο ορίζοντας Γ αποτελείται από τα υλικά του μητρικού πετρώματος (υπεδάφους) γι’ αυτό και ονομάζεται μητρικός ορίζοντας.

Τα δείγματα τοποθετούνται σε πλαστικές σακούλες, αριθμούνται και συνιστάται να αναλύονται χωριστά.

 

Βήμα 2: Φυσικοχημικές αναλύσεις

Βασική προϋπόθεση είναι η παρουσία του ανθρακικού άλατος (CaCo3) και το Ph 7.1-8.5 αλκαλικό.

Τα εδαφολογικά εργαστήρια πρέπει πρώτα να ελέγχουν την οξύτητα σε υδατικό διάλυμα.  Εάν αυτή βρίσκεται μεταξύ 7,4 και 8,4 τότε να προβαίνουν και στις ακόλουθες αναλύσεις:  Μηχανική σύσταση, pH σε διάλυμα KCl, ηλεκτρική αγωγιμότητα, ολικό CaCO3, οργανική ουσία και τα στοιχεία Fe, Cu, Mn, Zn.

Βέβαια προτιμότερα είναι τα όχι πολύ βαριά εδάφη και αυτά που είναι προικισμένα με καλή αποστράγγιση, χάρη σε μια φυσική κλίση ή χάρη στην παρουσία στο εσωτερικό του πετρών ή χαλικιών. Τα παραπάνω χαρακτηριστικά ευνοούν την κυκλοφορία του οξυγόνου, ζωτικό στοιχείο για την ανάπτυξη των τρουφών.

Όσο περισσότερο πολύτιμες είναι οι τρούφες τόσο περισσότερο προκύπτει ότι είναι απαιτητικές σε σχέση με το έδαφος.

Συνεργαζόμενα εργαστήρια:

α. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

Τ.Θ. 60435
570 01
ΘΕΡΜΗ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Τηλ: 2310 473 429 Φαξ: 2310 489 044
e-mail: secretary.ssi@nagref.gr
http://www.ssi.gov.gr

β. ΑΝΔΡΕΟΥ Κ. ΕΠΕ ΧΗΜΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

ΑΡΜΟΔΙΟΥ 14
10552 ΑΘΗΝΑ
TΗΛ. 210 3311347
Γράφετε τα στοιχεία σας, την περιοχή και τηλ. επικοινωνίας και σημειώνετε να σταλούν οι αναλύσεις και στον κ. Παναγιώτη Παναγιωτίδη.


Βήμα 3: Επιτόπιος έλεγχος – Τεχνική υποστήριξη

Βάση των αναλύσεων και αν τα στοιχεία είναι θετικά, ακολουθεί επιτόπου αυτοψία στο χωράφι σας ώστε να εξετάσουμε τις περαιτέρω προϋποθέσεις όπως:

 • Υψόμετρο
 • Κλίση εδάφους
 • Στραγγιστικότητα εδάφους
 • Προσανατολισμός
 • Θερμοκρασία αέρα
 • Υγρασία της περιοχής
 • Γειτονικές καλλιέργειες
 • Χλωρίδα  της  περιοχής
 • Εδαφολογική χημική και φυσική ανάλυση

Είναι πολύ σημαντικό να αποφασισθεί ποιο είδος τρούφας μπορείτε να καλλιεργήσετε και σε τι φυτό, με ποιο τρόπο θα οργανώσουμε και άλλες ενέργειες που χρειάζονται για την επιτυχία της καλλιέργειας. Στη συνέχεια ακολουθεί η παραγγελία των πιστοποιημένων δενδρυλλίων.

 

Πρόγραμμα – Φάσεις καλλιέργειας

 • Προετοιμάστε το χώμα καλά: Την άνοιξη ο αγρός συνιστάται να οργωθεί βαθιά με άροτρο, ριπερ ή καλλιεργητή, ανάλογα με την κατάσταση του αγρού.
 • Υπολογισμός θέσεων & αριθμού δενδρυλλίων: Ανάλογα με το είδος της τρούφας που θα καλλιεργηθεί επιλέγεται ο κατάλληλος φυτευτικός σύνδεσμος. Κατά μέσο όρο η φύτευση των δενδρυλλίων γίνεται σε φυτευτικό σύνδεσμο 4 Χ 5  μ. δηλαδή 50 φυτά/στρέμμα
 • Φύτευση
 • Προστατεύστε την φυτεία με περίφραξη και εγκαταστήστε αρδευτικό σύστημα
 • Ποτίστε κατά τους θερμότερους μήνες όταν υπάρχει ανομβρία για 15 ημέρες Οι συνήθεις τρόποι ποτίσματος είναι με σταγονίδια ή ψεκασμό. ΠΡΟΣΟΧΗ! Η καλλιέργεια της τρούφας είναι απόλυτα βιολογική. Το νερό απαιτείται να μην είναι χλωριωμένο ούτε επιβαρυμένο από εκτεταμένη χρήση φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων στην ευρύτερη περιοχή. Επιλέγουμε άρδευση από γεωτρήσεις σε μεγάλο βάθος, συλλογή βρόχινου νερού ή πλήρωση δεξαμενής με βυτίο, με κατάλληλο νερό.
 • Κλαδέψτε όταν είναι αναγκαίο
 • Βοτανίστε τα ζιζάνια γύρω από τα δενδρύλια. Το βοτάνισμα αρχικά γύρω από τα δένδρα πρέπει να γίνεται προσεκτικά με ελαφρύ σκάλισμα ή σε όλη τη φυτεία με ελαφρύ χορτοκοπτικό μηχάνημα.
 • Η χρήση  λιπασμάτων δεν επιτρέπεται όπως και δεν επιτρέπεται η χρήση φυτοφαρμάκων. Χρησιμοποιούμε μόνο οργανικά προϊόντα για την καταπολέμηση επιβλαβών εντόμων και ασθενειών.

 

ΦΥΤΑ ΞΕΝΙΣΤΕΣΤΡΟΥΦΕΣ ΧΝΟΥΔΩΤΗ ΔΡΥΣ
(Quercus Pubescens)
ΠΟΔΙΣΚΟΦΟΡΟΣ ΔΡΥΣ
(Quercus robur)
ΕΥΘΥΦΛΟΙΟΣ    ΔΡΥΣ
(Quercus cerris)
ΑΡΙΑ
(Quercus ilex)
ΛΕΥΚΗ ΠΟΛΥΤΙΜΗ ΤΡΟΥΦΑ
(Tuber magnatum Pico)
ΜΑΥΡΗ ΠΟΛΥΤΙΜΗ ΧΕΙΜΕΡ.ΤΡΟΥΦΑ
(Tuber melanosporum Vittad.)
ΜΑΥΡΗ ΘΕΡΙΝΗ ΤΡΟΥΦΑ
(Tuber aestivum Vittad.)
ΛΕΥΚΗ ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΗ ΤΡΟΥΦΑ
(Tuber borchii Vittad.)
ΜΑΥΡΗ ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΗ ΤΡΟΥΦΑ
(Tuber uncinatum Chat.)
ΜΑΥΡΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΤΡΟΥΦΑ
(Tuber brumale Vittad.)

 

ΦΥΤΑ ΞΕΝΙΣΤΕΣ ΤΡΟΥΦΕΣ ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΑ
(Corylus avellana)
ΟΣΤΡΥΑ
(Ostrya carpinifolia)
ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙΑ
(Pinus pinea)
ΦΛΑΜΟΥΡΙΑ
(Tilia cordata)
ΛΕΥΚΗ ΠΟΛΥΤΙΜΗ ΤΡΟΥΦΑ
(Tuber magnatum Pico)
ΜΑΥΡΗ ΠΟΛΥΤΙΜΗ ΧΕΙΜΕΡ.ΤΡΟΥΦΑ
(Tuber melanosporum Vittad.)
ΜΑΥΡΗ ΘΕΡΙΝΗ ΤΡΟΥΦΑ
(Tuber aestivum Vittad.)
ΛΕΥΚΗ ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΗ ΤΡΟΥΦΑ
(Tuber borchii Vittad.)
ΜΑΥΡΗ  ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΗ  ΤΡΟΥΦΑ
(Tuber uncinatum Chat.)
ΜΑΥΡΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΤΡΟΥΦΑ
(Tuber brumale Vittad.)

 

Η αρχή της καρποφορίας μίας καλλιέργειας τρούφας είναι μεταβλητή και εξαρτάται από  σύνθετους παράγοντες. Εντούτοις, βασισμένοι στην πρόσφατη εμπειρία, μπορούμε να τοποθετήσουμε τα διαστήματα πρώτης και πλήρους καρποφορίας ως εξής:

 

ΜΕΡΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

Μαύρη Πολύτιμη Χειμερινή Τρούφα

6-8 έτη

Μαύρη Θερινή Τρούφα

6-8 έτη

Μαύρη Φθινοπωρινή Τρούφα

8-9 έτη

Λευκή Τρούφα (Μπόρκειος)

5-7 έτη

Λευκή Πολύτιμη Τρούφα

?

ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗ

Μαύρη Πολύτιμη  Χειμερινή Τρούφα

12-15 έτη

Μαύρη Θερινή Τρούφα

12-15

Μαύρη Φθινοπωρινή Τρούφα

12-15 έτη

Λευκή Τρούφα (Μπόρκειος)

10-12

Λευκή Πολύτιμη Τρούφα

?

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΡΠΟΦΟΡΙΑΣ

Μαύρη Πολύτιμη  Χειμερινή Τρούφα

Δεκέμβριος – Μάρτιος

Μαύρη Θερινή Τρούφα

Μαϊος – Αύγουστος

Μαύρη Φθινοπωρινή Τρούφα

Σεπτέμβριος – Δεκέμβριος

Λευκή Τρούφα (Μπόρκειος)

Νοέμβριος – Απρίλιος

Λευκή Πολύτιμη Τρούφα

Σεπτέμβριος – Δεκέμβριος

 

Τα δενδρύλλια που παράγονται για το φυτώριο μας, ελέγχονται και πιστοποιούνται από:

* Το Πανεπιστήμιο Aquila,  Τμήμα Περιβαλλοντικής επιστήμης.
* Το Πανεπιστήμιο της Περούτζια, Τμήμα Φυτικής βιολογίας και Αγρο – περιβαλλοντικής βιοτεχνολογίας.

Η Καλλιέργεια Tρούφας στην Ελλάδα

Η καλλιέργεια τρούφας έχει κάνει απίστευτη πρόοδο τα τελευταία δέκα χρόνια, χάρη στις μελέτες και τα πειράματα που πραγματοποιούνται από τεχνικούς, επιχειρήσεις φυτωρίων, τους καλλιεργητές τρουφών και τους ειδικούς ερευνητές.

Η καλλιέργεια τρουφών είναι τώρα δυνατή με ακόμη περισσότερη επιτυχία εφ” όσον έχουμε στη διάθεση μας το κατάλληλο χώμα. και τους εξειδικευμένους τεχνικούς, αποδεδειγμένης εμπειρίας και μεγάλης επαγγελματικής σοβαρότητας.

Πιστοποιημένα φυτά

Τα μυκορριζικά φυτά με την τρούφα, πρέπει να παραχθούν σύμφωνα με τα ακριβή πρωτόκολλα των φυτωρίων.

fyta

Το δενδρύλλιο, από σπόρους, από βλαστούς ή την μικροανάλυση πρέπει να προετοιμαστούν σε ένα αποστειρωμένο υπόστρωμα και περιβάλλον. Αυτό γίνεται  προκειμένου να αποτραπεί η διείσδυση του δηλητηριώδους μύκητα πριν από την εμβολιασμό της μυκόριζας.

Το υπόστρωμα, αποστειρωμένο πολύ προσεκτικά με ατμό, πρέπει να είναι εφοδιασμένο με άριστες φυσικές και χημικές παραμέτρους για την τρούφα.

Το μπόλι (εμβόλιο) αποτελείται από τρούφες πρώτης ποιότητας που αγοράζεται από επιλεγμένους προμηθευτές. Όλη η τρούφα που αγοράζεται για  τον εμβολιασμό  πρέπει να τεθεί κάτω από  πολύ προσεκτική ανάλυση προκειμένου να επαληθευθεί η ιδιότητα του επιθυμητού είδους, η καταλληλότητα και ο βαθμός ωρίμανσης των σπόρων.

Ο εμβολιασμός πραγματοποιείται την άνοιξη, στο εργαστήριό μας από το πεπειραμένο προσωπικό σύμφωνα με αυστηρές τεχνικές προδιαγραφές. Η ανάπτυξη των δενδρυλλίων πραγματοποιείται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας που εποπτεύονται συνεχώς από τους έμπειρους τεχνικούς έτσι ώστε να πετύχουμε ένα δενδρύλλιο καλά εμβολιασμένο και εξισορροπημένο από δασικής πλευράς. Το ιταλικό φυτώριο Raggi Vivai επενδύει συνεχώς  στην Έρευνα και στον Πειραματισμό με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των μυκορριζικών φυτών και τον προσδιορισμό νέων τεχνικών που θα επιτρέψουν παραγωγική και ποιοτική πρόοδο για μια πιο σύγχρονη καλλιέργεια τρούφας.

Η συνεργασία μας με το φυτώριο Raggi Vivai και το επιστημονικό του προσωπικού συνεχίζεται με όπλο τη συνεχή ενημέρωση και θεωρητική εκπαίδευση από επαγγελματίες ερευνητές του οίκου. Συλλέξαμε από τη Θράκη και την Πελοπόννησο, 200 κιλά καρπό βελανιδιάς και 200 κιλά καρπό από πουρνάρι, δέντρα στα οποία αναπτύσσεται η άγρια τρούφα, και τα αποστείλαμε στο φυτώριο Raggi στην Ιταλία για φύτευση. Στη συνέχεια ότι άγρια Ελληνική τρούφα συλλέξαμε την στείλαμε για εμβολιασμό. Αποτέλεσμα όλης αυτής της οργάνωσης είναι ο εμβολιασμός 12.000 ελληνικών φυτών με ελληνική τρούφα και αυτό είναι μόνο η αρχή. Τα παραπάνω φυτά προορίζονται για την ελληνική αγορά καλλιέργειας και έχουν την πιστοποίηση του Τμήματος Φυτικής Βιολογίας και Αγρο-περιβαλλοντικής βιοτεχνολογίας και ζωοτεχνικής του Πανεπιστημίου της Περούτζια και του Τμήματος Περιβαλλοντικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου της Άκουιλα.